velvety, smoke
79,00 kr

velvety, smoke

large smoke velvety christmas ornament with black leather string
size: 12 cm