velvety, smoke
49,00 kr

velvety, smoke

small smoke velvety christmas ornament with black leather string
size: 8 cm