velvety, mocha
79,00 kr

velvety, mocha

large mocha velvety christmas ornament with black leather string
size: 12 cm