velvety, mocha
49,00 kr

velvety, mocha

small mocha velvety christmas ornament with black leather string
size: 8 cm